Interwencje

section-8205410

Senator Mariusz Krzysztof Gromko działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1605 ze zm.), zgodnie z którym „Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania”

Jest uprawniony do podjęcia interwencji.  Jest gotów służyć Państwu pomocą w rozmaitych sprawach, a zwłaszcza tych, które mają związek z osobami lub grupami społecznymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.

Senator ma prawo podjąć – w ramach wykonywania swoich obowiązków senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej, dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców. Ma prawo także zaznajamiać się z tokiem załatwiania interwencji. Organy i jednostki, wobec których senator podjął interwencję, są zobowiązane w ciągu 14 dni zawiadomić senatora o stanie rozpatrywania sprawy i uzgodnić z nim termin jej załatwienia. Kierownicy organów i jednostek są zobowiązani niezwłocznie przyjąć senatora, który przybył ze sprawą, i udzielić mu wyjaśnień i informacji (art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

W celu zgłoszenia sprawy zapraszamy do kontaktu.

Przed zgłoszeniem się do Biura Senatorskiego prosimy o pisemne opisanie swojego problemu oraz dołączenie dokumentów i innych niezbędnych informacji dotyczących.

Biuro Senatorskie Mariusza Krzysztofa Gromko

ul. Stołeczna 2

15-879 Białystok

tel:  +48 729 887 075

email: Senator.Gromko@gmail.com

O nas

Okręg Senacki nr 60. Miasto Białystok, Powiat Białostocki i Powiat Sokólski. Okręg obejmuje następujące gminy:
• Białystok • Choroszcz • Czarna Białostocka • Łapy • Michałowo • Supraśl • Suraż • Tykocin • Wasilków • Zabłudów • Dobrzyniewo Duże • Gródek • Juchnowiec Kościelny • Poświętne • Turośń Kościelna • Zawady • Dąbrowa Białostocka • Krynki • Sokółka • Suchowola • Janów • Korycin • Kuźnica • Nowy Dwór • Sidra • Szudziałowo

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.